『Pipefitter PL』の情報・androidアプリのランキング推移 |アプコレ

ランキング最終更新日1月24日

androidアプリ「Pipefitter PL」の情報まとめページです。アプコレではアプリのダウンロードや売上の人気ランキング推移、おすすめポイントなどを掲載。 現在、 「圏外」です。

仕事効率化 android
androidアプリのアイコン画像
Pipefitter PL androidアプリ
rating-1rating-2rating-3rating-4rating-5
4.6 (33)
¥650

Aplikacja umo?liwia obliczanie po??cze? rurowych poprzez odpowiednie przyci?cie kolana po…
このアプリをダウンロード

『Pipefitter PL』の動画・画像:

スクロール →
Pipefitter PL androidアプリのスクリーンショット画像その1
Pipefitter PL androidアプリのスクリーンショット画像その2
Pipefitter PL androidアプリのスクリーンショット画像その3
Pipefitter PL androidアプリのスクリーンショット画像その4
Pipefitter PL androidアプリのスクリーンショット画像その5
Pipefitter PL androidアプリのスクリーンショット画像その6
Pipefitter PL androidアプリのスクリーンショット画像その7
Pipefitter PL androidアプリのスクリーンショット画像その8
スクロール →
このアプリをダウンロード

『Pipefitter PL』のGoogle Playのランキング推移

androidアプリ『Pipefitter PL』有料ランキング順位の推移

◆カテゴリごとの有料ランキング情報

仕事効率化: 現在 圏外(最高117位/144日前)

androidアプリ『Pipefitter PL』売上ランキング順位の推移

◆カテゴリごとの売上ランキング情報

仕事効率化: 現在 圏外(最高161位/264日前)
このアプリをダウンロード

『Pipefitter PL』の開発者より

Aplikacja umo?liwia obliczanie po??cze? rurowych poprzez odpowiednie przyci?cie kolana pod danym k?tem. Mo?liwe jest wyliczenie wstawki, k?ta, odej?cia przyci?tego kolana, jak i odej?cia po przek?tnej. Odpowiednie standardowe warto?ci ?rednicy rury, jak i promienia kolana 90 stopni mo?na wybra? z przygotowanej tabeli (od 1' do 40') jak te? wpisa? te warto?ci "z r?ki". Aplikacja rozwi?zuje wiele problem?w spotykanych w tej w?skiej specjalizacji, upraszcza ?mudne obliczenia, pozwala zaoszcz?dzi? czas i liczne przymiarki niejednokrotnie metod? pr?b i b??d?w. Program jest opatrzony w wi?kszo?ci rysunkami, kt?re powoduj? ?e program jest bardziej intuicyjny i przejrzysty. Program pomaga obliczy? odej?cia nie tylko od ?rodka do ?rodka kolana ale r?wnie? od czo?a do czo?a. Aplikacja ca?y czas jest poszerzana i uzupe?niana o nowe funkcjonalno?ci.
アプリケーションは、与えられた角度で、適切なトリミング膝を介して配管接続の計算を可能にします。切断膝を出て斜めに残し、挿入角度を算出することができます。パイプの直径と半径膝90度の適切な標準は、あなたが( '〜40' 1から)だけでなく、「手」の種類として準備されたテーブルから選択することができます。アプリケーションがこの狭い専門分野に遭遇する多くの問題を解決し、あなたの時間としてみてください、多くの場合、試行錯誤によって多数の保存、面倒な計算を簡素化します。プログラムは、プログラムをより直感的かつ透明にほとんどの図面で承認されています。それだけでなく、膝の中心部にだけでなく、前端面から中心から逸脱計算するのに役立ちます。アプリケーションは絶えず拡大し、新しい機能が追加されています。

情報更新日: 2017/06/15
アップデート: 2016/06/12
公開元: tszy
利用制限など: 3 歳以上
このアプリをダウンロード

「 tszy 」が開発した他のandroidアプリ

類似のandroidアプリ


このアプリをダウンロード
このアプリを無料で応援できます!
現在の応援ポイント
pt
0pt
現在の応援
ランキング
圏外
このページへ直接の新規訪問で500pt。
アプリの応援ランキングがUP(週間)。
上のボタンからシェアしたりブログにのせて応援しよう!

応援ランキング上位のアプリ