『အျပာစာအုပ္ (၄)』の情報・androidアプリのランキング推移 |アプコレ

ランキング最終更新日1月24日

無料androidアプリ「အျပာစာအုပ္ (၄)」の情報まとめページです。アプコレではアプリのダウンロードや売上の人気ランキング推移、おすすめポイントなどを掲載。 現在、 「圏外」です。

書籍&参考書 android
androidアプリのアイコン画像
rating-1rating-2rating-3rating-4rating-5
4.9 (14)
無料

လုံျခဳံစိတ္ခ်စြာအျပာစာအုပ္ဖတ္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ပါ ဒီအျပာစာအုပ္ေလးနဲ႔ဖတ္႐ူ႔နိုင္ပါတယ္။ ဖုန္းထ…
このアプリをダウンロード

『အျပာစာအုပ္ (၄)』のGoogle Playのランキング推移

androidアプリ『အျပာစာအုပ္ (၄)』新着無料ランキング順位の推移

◆カテゴリごとの新着無料ランキング情報

書籍&参考書: 現在 圏外(最高171位/222日前)
このアプリをダウンロード

『အျပာစာအုပ္ (၄)』の開発者より

လုံျခဳံစိတ္ခ်စြာအျပာစာအုပ္ဖတ္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ပါ ဒီအျပာစာအုပ္ေလးနဲ႔ဖတ္႐ူ႔နိုင္ပါတယ္။
ဖုန္းထဲမွာရွိေနတာကိုမည္သူမွမရိပ္မိ မဖြင့္မိေလေအာင္ App နာမည္က "ဃ" လို႔ပဲေပၚေနမွာပါ။
ႏွစ္သက္ရာ Password ခံထားလို႔ရတဲ့အတြက္ တစ္ေယာက္ေယာက္ဖြင့္လိုက္ရင္ေတာင္
Password မွန္ကန္စြာထည့္သြင္းနိုင္မွသာ စာမ်ားကိုဖတ္႐ူ႔နိုင္မွာပါ။
Password ကိုမိမိႀကိဳက္သလိုထားနိုင္၊ ေျပာင္းနိုင္၊ ျဖဳတ္နိုင္ပါတယ္။
2 MB ေက်ာ္သာရွိတဲ့ဒီ App မွာအျပာစာအုပ္ ၂၅ အုပ္ထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္။
အခုဒီဒုတိယအႀကိမ္စာအုပ္ေလးမွာေတာ၂၅ အုပ္ထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္။
အင္တာနက္လိုင္းဖြင့္စရာမလိုပဲ Offline ဖတ္လို႔ရပါတယ္။
လူႀကိဳက္မ်ားရင္ေတာ့ ေနာက္ပိုင္းဆက္လုပ္ေပးသြားပါမယ္။
စာအုပ္ေတြလည္းအမ်ားႀကီးထည့္ေပးသြားပါမယ္ :D
ေလာေလာဆယ္ေတာ့ လုံျခဳံေရးအပိုင္းနဲ႔ အရွက္သိကၡာပိုင္းအတြက္အဓိကထား
လုပ္ေဆာင္ေပးထားပါတယ္။
အျခားစာအုပ္ေတြရယူဖို
ဒီမွာပါ : https://mgapyar.blogspot.com/2017/05/Apyar-Book-Apps.html
#MgApyar #ApyarBookApps
လုံျခဳံစိတ္ခ်စြာအျပာစာအုပ္ဖတ္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ပါဒီအျပာစာအုပ္ေလးနဲ4ဖတ္0ူ4နိုင္ပါတယ္。
ဖုန္းထဲမွာရွိေနတာကိုမည္သူမွမရိပ္မိမဖြင့္မိေလေအာင္のAppနာမည္က "ဃ" လို4ပဲေပၚေနမွာပါ。
ႏွစ္သက္ရာパスワードခံထားလို4ရတဲ့အတြက္တစ္ေယာက္ေယာက္ဖြင့္လိုက္ရင္ေတာင္
パスワードမွန္ကန္စြာထည့္သြင္းနိုင္မွသာစာမ်ားကိုဖတ္0ူ4နိုင္မွာပါ。
パスワードကိုမိမိႀကိဳက္သလိုထားနိုင္、 ေျပာင္းနိုင္、 ျဖဳတ္နိုင္ပါတယ္。
2メガバイトေက်ာ္သာရွိတဲ့ဒီのAppမွာအျပာစာအုပ္25အုပ္ထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္。
အခုဒီဒုတိယအႀကိမ္စာအုပ္ေလးမွာေတာ25အုပ္ထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္。
အင္တာနက္လိုင္းဖြင့္စရာမလိုပဲオフラインဖတ္လို4ရပါတယ္。
လူႀကိဳက္မ်ားရင္ေတာ့ေနာက္ပိုင္းဆက္လုပ္ေပးသြားပါမယ္。
စာအုပ္ေတြလည္းအမ်ားႀကီးထည့္ေပးသြားပါမယ္:D
ေလာေလာဆယ္ေတာ့လုံျခဳံေရးအပိုင္းနဲ4အရွက္သိကၡာပိုင္းအတြက္အဓိကထား
လုပ္ေဆာင္ေပးထားပါတယ္。
အျခားစာအုပ္ေတြရယူဖို
 ဒီမွာပါ:https://mgapyar.blogspot.com/2017/05/Apyar-Book-Apps.html
#MgApyar #ApyarBookApps

情報更新日: 2017/06/15
アップデート: 2017/06/04
公開元: Mg Apyar(Apyar Books)
利用制限など: 3 歳以上
このアプリをダウンロード

「 Mg Apyar(Apyar Books) 」が開発した他のandroidアプリ

応援ランキング上位のアプリ